Avessa Magazine – June

Fashion Designer: Lisu Vega
Stylist and Producer: Karol Delgobbo 
Hair & Make Up: Araceli Bravo
Model: Alleya Slagter
Modeling Agency: Posche Models
Retoucher: Igor Sampaio
Photographer: Flávio Iryoda